Navigate

Press releasers

BrainCool AB (publ): Beviljat etikgodkännande för den kliniska studien som avser strokepatienter

Den EU-finansierade randomiserade kliniska multicenterstudien med en total studiepopulation på 400 strokepatienter har nu fått ett etikgodkännande.

BrainCool AB (publ): Ethical approval for the clinical study for stroke patients

The EU-funded multicenter randomized clinical trial, with a total study population of 400 stroke patients, has now received ethical approval

BrainCool AB (publ): BrainCool introduces MiniChill in Japan, the next generation RhinoChill technology for selective brain cooling

BrainCool is at the forefront of a new clinical development in Japan, with the latest generation of Rhinochill; MiniChill

BrainCool AB (publ): BrainCool introducerar MiniChill i Japan, nästa generations RhinoChill-teknik för selektiv hjärnkylning

Lovande klinisk prövning i Japan baserad på nästa generations RhinoChill-teknologi: MiniChill för selektiv hjärnkylning

BrainCool AB (publ): A new patent application for RhinoChill technology paves the way for new possibilities

The patent application for a newly developed technology resulting in updated cooling systems of RhinoChill, has reduced its weight significantly, from 13 kg to only 5 kg. Even the size has been reduced. * The development of the product has been fully financed within the framework of two EU grants. * The

BrainCool AB (publ): Ny patentansökan för RhinoChills teknologi banar väg för nya möjligheter

Patentansökan avseende en nyutvecklad teknologi resulterande i uppdaterade kylsystem av RhinoChill, har minskat dess vikt avsevärt, från 13 kg till endast 5 kg. Även storleken har krympt.* Utvecklingen av produkten har helt finansierats inom ramen för två EU grant.* De kliniska resultaten

BrainCool AB (publ): BrainCools samarbetspartner ZOLL offentliggör lansering av BrainCool/IQool System samtidigt som diskussioner förs avseende att utvidga samarbetet till Asien

BrainCools partner ZOLL (”Partnern”) har idag officiellt lanserat samarbetsavtalet mellan parterna som träffades i maj. Se bifogat pressmeddelande från ZOLL, (1) där ZOLL bland annat skriver att BrainCools produkt breddar deras portfölj inom avancerad och precis temperaturreglering

BrainCool AB (publ): BrainCool receives an order worth SEK 1million from ZOLL for consumables

BrainCool AB (publ) has received an order from ZOLL of close to one million kronor for disposable and consumable items for the IQool™ System

BrainCool AB (publ): BrainCool erhåller order på förbrukningsartiklar om en mkr från ZOLL

BrainCool AB (publ) har erhållit order från ZOLL på närmare en miljon kronor avseende engångs- och förbrukningsartiklar till IQool™ System

BrainCool AB (publ): BrainCool receives a patent approval for "shivering" in the EU for the product BrainCool™ System

The final step for patent protection of the BrainCool™ System has been completed with the approval of our technology to manage shivering during cooling in the EU. The patent for addressing 'shivering' has already been approved in the USA, Sweden, Japan, South Korea, and China.CEO Martin Waleij comments:-"It

Sorry! No matching jobs found.