Roger Henriksson

Roger Henriksson

Styrelseledamot

Professor och överläkare inom onkologi

Född 1953

Styrelseledamot sedan 2018

Under åren 2012 -2018 var Roger Henriksson chef för Regional Cancer Centrum Stockholm/Gotland och med i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp i Stockholm läns landsting.  Han rekryterades dit från positionen som verksamhetschef  och överläkare vid Radiumhemmet Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm (2009-2012).  Han har bland annat varit vice ordförande i Stratcan som är ett nätverk inom cancerforskning vid Karolinska och är styrelsemedlem i Cancer Center Karolinska. Utöver det har Roger Henriksson även varit verksam som rådgivare till AstraZeneca och under många år varit medlem av den regionala läkemedelskommittén samt rådgivare åt ett flertal myndigheter inom cancerområdet.

Roger Henriksson har publicerat mer än 370 publikationer i högt rankade tidskrifter så som Nature Genetics, JCO, New Engl J Med och Lancet Oncology och erhållit ett flertal priser.