Mats Forsman

Mats Forsman

Styrelseledamot

MSc
Född 1947

Styrelseledamot sedan 2014

Mats Forsman har en bakgrund inom seniora produktions- och marknadsföringspositioner på AstraZeneca, under mer än 30 år. Mats har även lång erfarenhet av innovationssystemet i Umeå via olika roller inom Innovationsbron Umeå AB och Umeå Universitet Holdingbolag AB samt via egna bolag

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Inficure Bio AB och Airframe AB, suppleant i Forsman i Kråken AB.