Jens Kinnander

Jens Kinnander

Styrelsens ordförande

Advokat | civ ek
Född 1972

Styrelseledamot sedan 2014

Jens Kinnander har erfarenhet av arbete både som advokat och som bolagsjurist på några av Sveriges största bolag, inklusive Mannheimer Swartling och Sony Ericsson. Jens fokuserar särskilt på branscherna IT/teknik och Life Sciences och hans juridiska specialområden är immaterialrätt och IT-rätt.

Andra pågående uppdrag: styrelsesuppleant PolarCool AB, styrelseledamot i Kentima Holding AB (publ) och Advokatsamfundets södra avdelning.