Bengt Furberg

Bengt Furberg

Styrelseledamot

M.D., Ph.D.
Född 1941

Styrelseledamot sedan 2014

Bengt Furberg har omfattande erfarenhet av medicinrelaterade branscher, varav 10 år som Medical Director på Glaxo Wellcomes svenska verksamhet. Bengt har även varit Medical Director på flertal företag inom medicinteknik-industrin. Furbergs omfattande medicinska erfarenhet har resulterat i publicering av mer än 40 vetenskapliga artiklar, bland annat inom idrottsmedicin och kliniska prövningar.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Redwood Pharma AB (publ), Hamlet Pharma AB (publ), PolarCool AB (publ), Solutio AB och Selectimmune Pharma AB.