Welcome to BrainCool
Slide background

Om BrainCool

BrainCools affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter inom medicinsk kylning. BrainCool's första projekt är inom kylning av stroke patienter. Vår produkt för hjärnkylning har testats kliniskt i Sverige och Storbritannien. En patentansökan har skickats in för behandlingsmetoden för stroke i USA.
Bolagets andra indikation är motverka oral mukosit en allvarlig biverkan vid cancerbehandling.
Den tredje indikationen är kylning av hjärtstopps patienter.