Styrelse

Jens Kinnander
Styrelsens ordförande
Advokat | civ ek
Född 1972 | Styrelseledamot sedan 2014

Jens Kinnander har erfarenhet av arbete både som advokat och som bolagsjurist på några av Sveriges största bolag, inklusive Mannheimer Swartling och Sony Ericsson. Jens fokuserar särskilt på branscherna IT/teknik och Life Sciences och hans juridiska specialområden är immaterialrätt och IT-rätt.

Andra pågående uppdrag: styrelsesuppleant PolarCool AB, styrelseledamot i Kentima Holding AB (publ) och Advokatsamfundets södra avdelning.

Hans Henriksson
Styrelseledamot
Konsult inom medicinteknik och pharma
Född 1950 | Styrelseledamot sedan 2014

Hans Åke Henriksson har lång erfarenhet från globala läkemedels- och medicintekniska företag i ledande positioner med fokus på affärsutveckling och bolagsstyrning. Han har omfattande erfarenhet av affärsverksamhet på asiatiska marknader speciellt Japan, Kina och Sydkorea.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i HANOVA Healthcare Development AB.

Martin Waleij
VD, Styrelseledamot

Född 1969 | Styrelseledamot sedan 2019

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i CoolPrevent AB, IQool Technologies AB och Bio Medical Lund AB.

Roger Henriksson
Styrelseledamot
Professor och överläkare inom onkologi
Född 1953 | Styrelseledamot sedan 2018

Under åren 2012 -2018 var Roger Henriksson chef för Regional Cancer Centrum Stockholm/Gotland och med i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp i Stockholm läns landsting.  Han rekryterades dit från positionen som verksamhetschef  och överläkare vid Radiumhemmet Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm (2009-2012).  Han har bland annat varit vice ordförande i Stratcan som är ett nätverk inom cancerforskning vid Karolinska och är styrelsemedlem i Cancer Center Karolinska. Utöver det har Roger Henriksson även varit verksam som rådgivare till AstraZeneca och under många år varit medlem av den regionala läkemedelskommittén samt rådgivare åt ett flertal myndigheter inom cancerområdet.

Roger Henriksson har publicerat mer än 370 publikationer i högt rankade tidskrifter så som Nature Genetics, JCO, New Engl J Med och Lancet Oncology och erhållit ett flertal priser.