RhinoChill

RhinoChill™ är en bärbar, batteridriven och icke-invasiv produkt för snabb och tidig medicinsk kylning vid stroke och hjärtstopp. Kylning sker genom att ett förångande kylmedel sprutas in i näshålan via katetrar. Det flytande kylmedlet sprutas in på den övre ytan av näshålan, där den avdunstar och absorberar värme från vävnaden och därigenom kyler lokala vävnaderna som förser hjärnan med blod. Resultaten från tidigare europeiska kliniska prövningar, där  RhinoChill™ användes i anslutning till hjärtstopp, visade att temperaturen i hjärnan nådde skyddande nivåer flera timmar tidigare jämfört med patienter som kyldes med traditionella metoder vid intensivvårdsavdelningar (PRINCE-studien som publicerades i Circulation 2010).

Den uppföljande studien, PRINCESS, som inkluderat cirka 700 patienter, påvisar ökad överlevnad och förbättrad neurologisk återhämtning för de fall tidig kylning har tillämpats efter hjärtstopp. RhinoChill™ har CE-godkännande och BrainCool har vidare lämnat in en ansökan om så kallat de novo 510 förfarande till amerikanska FDA för RhinoChill avseende hjärtstopp. Som underlag kommer PRINCESS-studien tillsammans med Karolinska Institutet att användas.

Läs mer om RhinoChill™ här.