Cooral

Unik produkt för att motverka oral mukosit (OM)

Cooral® System är en medicinsk produkt för att motverka oral mukosit (OM). OM drabbar cirka 80% av alla patienter som behandlas med cellgifter eller strålning och kännetecknas av besvärliga inflammationer, sår och skador i munslemhinnan.

Cooral® System är en oral kylapparat för engångsanvändning som kopplas till ett portabelt kylsystem och kyler ned munslemhinnan. Cooral® System är en unik produkt  och har ingen konkurrent på marknaden idag, vilket har bekräftats genom ett mycket snabbt patentgodkännande. Mot bakgrund av det har Amerikanska FDA valt ut Cooral® System att delta i FDAs Early Access Programme (EAP ), ett program som tillhandahålls produkter med potential att adressera tidigare ej uppfyllda medicinska behov för livshotande eller svåra sjukdomstillstånd.

Produkten representerar således ”breakthrough technology”, det vill säga, ny teknologi med signifikanta kliniska fördelar jämfört med tillgängliga produkter på marknaden. Cooral® System  genomgår för närvarande en klinisk nationell multicenter studie med en planerad rekrytering av totalt 180 patienter. Den kliniska studien leds av Karolinska Universitetssjukhuset och utgör basen för ett FDA-godkännande.

Läs mer om Cooral® System här.