BrainCool™ System

BrainCool™ System är ett medicinskt system för behandling av hjärtstillestånd och stroke. BrainCool™ System har CE godkännande och Bolaget har fått 510 (k) godkännande från US Food and Drug Administration (FDA) för att marknadsföra och sälja produkten i USA (under varumärket IQool™ System). Systemet är avsett för termisk reglering, att kyla och återuppvärma vuxna patienter vid kliniskt behov.

BrainCool™ System tillhör nästa generation av temperaturregleringssystem avsedda för ytkylning och fokuserar på tre oberoende anatomiska zoner: huvud / nacke, lår och torso. BrainCool™ System reglerar snabbt och effektivt kroppstemperaturen hos vuxna patienter med lätt applicerbara pads fyllda med BC COOL (ett bakterie- och giftfritt kylmedel) som är anslutna till en automatisk temperaturkontrollenhet . BrainCool™ System agerar inom några sekunder så att kliniker, utifrån olika behov, kan hantera patientens temperatur snabbt och effektivt.

BrainCool har initierat en delstudie inom TTM2 studien (Targeted Temperature Management 2)  på tre sjukhus i Stockholm under ledning av Karolinska Institutet. Studien kommer att använda RhinoChill redan vid akutintaget och sedan ansluta BrainCool System för fortsatt kylning. Kombinationen av dessa produkter innebär att kylning kan initieras 90-120 minuter före andra produkter i studien. Tidig kylning kan potentiellt uppvisa tydliga fördelar för behandling av stroke och hjärtstopp.

Marknadslansering av det kombinerade produktutbudet förväntas ske under 2019.

 
Läs mer om BrainCool™ System här.