Organisation

BrainCool AB är moderbolag i koncernen med de helägda dotterbolagen BrianCool Inc (USA), CoolPrevent AB och IQool Technologies AB. BrainCool startade verksamheten 2014, som ett helägt dotterbolag till Dignitana AB (publ). Bolaget delades ut till Dignitanas aktieägare och noterades på Spotlight Stockmarket (tidigare AktieTorget). BrainCool Inc grundades hösten 2017 som ett led i bolagets satsning på den viktiga USA-marknaden.