Om företaget

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi.

BrainCool utvecklar produkter för medicinsk kylning inom ett brett spektrum av indikationer, inklusive stroke, plötslig hjärtstopp, oral mukosit, migrän samt traumatisk hjärnskada. BrainCool förbättrar vårdstandarden inom dessa indikationer. Företagets ledande produkter, BrainCool ™ System och RhinoChill ™ System, möjliggör snabb medicinsk kylning vid stroke och plötsligt hjärtstillestånd genom selektiv hjärnkylning.

BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket.