BrainCool AB(publ) – Erhåller patengodkännande i USA

BrainCool AB(publ) – Erhåller patengodkännande i USA
september 4, 2017 Christian Strand

 

BrainCool AB erhåller patengodkännande i USA

Ladda ner som PDF

 

BrainCool AB, ett medicinteknikföretag inriktat på medicinsk kylning, meddelar att det amerikanska patentverket – United States Patent and Trademark Office – har utfärdat ett ”Notice of Allowance” för patentansökan nr 14/266 600.
Detta patentgodkännande resulterar i en förstärkning och förlängning av skyddet avseende katetern och kylningsmetoden hos BrainCools produkt RhinoChill.
BrainCools patentstruktur för RhinoChill består utav 4 patentfamiljer, där produkten RhinoChill nu har 12 beviljade patent i USA.
Patentfamiljerna hänför sig till anordningar för att kyla näshålan, kylning av lokaliserade områden av kroppen för cerebral blodflödesförökning, metoder och anordningar för icke-invasiv cerebral och systemisk kylning via näshålan, liksom metoder och anordningar för icke- invasiv cerebral och systemisk kylning för behandling av patienter med stroke eller kardiogen chock orsakad av minskad cerebral perfusion eller vid behandling av migrän.

 

VD Martin Waleij kommenterar;

Det förstärkta patentskyddet avseende produkten RhinoChill för tidig hjärnkylning och behandling av migrän är en central komponent i BrainCools kommersialiseringsstrategi.

 

För mer information:

Martin Waleij – VD
Telefon: +46 – 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

 

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2017.

Detta pressmeddelande har publicerats i både en engelsk och en svensk version. I händelse av skillnader i innehåll mellan de två versionerna är det den engelska versionen som äger tolkingsföreträde.