BrainCool AB (publ) – Incitamentprogram avslutad BrainCool tillförs 2,5 MSEK

BrainCool AB (publ) – Incitamentprogram avslutad BrainCool tillförs 2,5 MSEK
oktober 30, 2017 Christian Strand

BrainCools incitamentprogram avslutad – BrainCool tillförs 2,5 MSEK

Ladda ner som PDF

 

Totalt tecknades 710 404 aktier med stöd av 548 872 teckningsoptioner. BrainCool tillfördes därigenom 2,5 MSEK.

Den 26 oktober registrerades 710 404 nya aktier hos Bolagsverket, vilket har ökat aktiekapitalet med 31 968,18 SEK. Efter den genomförda registreringen uppgår det totala aktiekapitalet i BrainCool AB till 1 524 793,14 SEK fördelat på 33 884 292 aktier.

I samband med lösen av teckningsoptionerna har en rad ledande befattningshavare och nyckelpersoner ökat sitt innehav i bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna hade Martin Waleij, Jon Berg, Christian Strand, Hans Henriksson, Bengt Furberg och Mats Forsman.

Teckningsoptionerna som gavs ut vid en extra bolagsstämma 2014 berättigade innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 15 maj 2017 till och med den 9 juni 2017 till en kurs av 5 kronor per aktie. Till följd av att nya aktier som tecknas enligt teckningsoptionerna inte berättigade till teckningsrätter i företrädesemissionen som hade teckningsperiod 15 – 29 maj 2017 blev teckningsoptionerna föremål för sedvanlig omräkning i enlighet med teckningsoptionsvillkoren.

 

För mer information

Martin Waleij – VD
+46 – 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se