BrainCool AB (publ) – Företrädesemissionen tecknad till cirka 49 MSEK

BrainCool AB (publ) – Företrädesemissionen tecknad till cirka 49 MSEK
juni 3, 2017 Christian Strand

Företrädesemissionen tecknad till cirka 49 MSEK

Ladda ner som PDF 

 

Företrädesemissionen i BrainCool AB (publ) tecknades till cirka 49 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 83 procent, varav cirka 64 procent tecknades med företrädesrätt. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 4,6 MSEK och garantikostnaderna uppgår till cirka 3,65 MSEK. BrainCool tillförs därmed cirka 41 MSEK efter emissions- och garantikostnader. Kapitalet ger BrainCool nödvändiga resurser för att inleda kommersialiseringsfasen samt finansiera genomförandet av planerade studier  och regulatoriska marknadsgodkännanden fram till 2019.

 

Teckning och tilldelning

Genom emissionen nyemitteras 9 761 760 aktier. 7 442 486 aktier (motsvarande cirka 64 procent av erbjudandet) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. 2 319 274 aktier (motsvarande cirka 19 procent av erbjudandet) tilldelades tecknare utan stöd av företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 2 juni 2017.

 

Aktier och aktiekapital

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 492 825,07 kronor fördelat på 33 173 888 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av juni 2017.

 

Återbetalning av lån

Bolaget kommer återbetala det brygglån inklusive ränta om 10,8 MSEK till långivarna vid månadsskiftet juni/juli 2017.

 

VD Martin Waleij kommenterar;

Emissionsbeloppet säkerställer BrainCools verksamhet de kommande åren och vi kommer nu fokusera på en kostnadseffektiv satsning på bolagets två kärnområden.

Vi är övertygade om att vår kombination av BrainCool System och Rhinochill inom hjärnkylning samt Cooral System för att motverka oral mukosit inom onkologi är unika vilket kommer bana vägen för nya sjukvårdsrutiner inom respektive område.

 

För mer information

Martin Waleij – VD
+46 – 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

 

 

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017.

 

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till BrainCool är Advokatfirman Delphi AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.