BrainCool AB (publ) – Etablerar en ny organisation med fokus på två affärsområden och anställer en ny VP Global Sales and Marketing

BrainCool AB (publ) – Etablerar en ny organisation med fokus på två affärsområden och anställer en ny VP Global Sales and Marketing
november 16, 2017 Christian Strand

BrainCool etablerar en ny organisation med fokus på två affärsområden och anställer en ny VP Global Sales and Marketing

Ladda ner som PDF

 

BrainCool etablerar en ny organisation med fokus på två affärsområden , BrainCooling och  anagement. BrainCool etablerar även ett dotterbolag i USA, BrainCool Inc med säte i Anapolis, Maryland.

Samtidigt förstärker bolaget organisationen och ledningsgruppen med rekryteringen av Bryan Nicholson, som VP BrainCool Inc med ansvar att bygga upp en försäljnings- och supportorganisation i USA. Bryan Nicholson tillträder även rollen som VP Global Sales and Marketing för affärsområdet BrainCooling.

Bryan Nicholson kommenterar sitt nya uppdrag:

– Reglering och kontroll av kroppstemperaturen är en ny och växande marknad globalt. BrainCools innovativa produktportfölj tillåter klinisk personal att anpassa behandlingen efter patientens behov. IQool System kombinerat med RhinoChill säkerställer kylbehandling utan avbrott. Det är ett produktkoncept som inte har någon motsvarighet idag på marknaden för temperaturreglering.

Affärsområdet BrainCooling kommer att fokusera på produkterna BrainCool System och RhinoChill.

 

Affärsområdet Pain Management kommer att fokusera på produkterna Cooral System inom onkologi och CoolHead för behandling av migrän.

Affärsområdet BrainCooling är i en lanseringsfas där USA-marknaden kommer vara en nyckelmarknad. Bolaget satsar nu på en organisation med direktförsäljning och support. Bedömningen är att USA-marknaden står inför en stark tillväxt. Endast 4 – 5 procent av potentiella patienter behandlas idag med hypotermi. Andelen patienter där hypotermi tillämpas bedöms flerfaldigas under de kommande åren, bland annat inom neurologi.

BrainCools Sales Director Christian Strand kommer att rapportera till VP Bryan Nicholson samt ansvara för att bygga upp och driva ett globalt distributörsnätverk utanför marknaderna med direktförsäljning, dvs Norden, Tyskland och USA.

Affärsområdet Pain Management befinner sig i en affärsmässig och klinisk utvecklingsfas med produkter med betydande potential. Bolagets strategi är att utnyttja synergier mellan de olika delarna och produktområdena. Kliniska prövningar och affärsutveckling ska kunna understödjas med forskningsmedel och ”mjuk” finansiering samt i nära samarbete med opinionsbildare och ledande profiler inom respektive område.

Vd Martin Waleij kommenterar

– BrainCool har under 3,5 år från verksamhetens start kommit långt, men går nu in i en kommersiell fas, dels med fokus på lansering på de svenska, tyska och amerikanska marknaderna, dels med fokus på produktionsprocesser, varför vi stärker organisationen och fokuserar på två affärsområden, där BrainCooling är det första området till marknaden.

– Genom rekryteringen av Bryan Nicholson stärker vi inte bara försäljningsorganisationen utan även bolagets marknadskompetens. Bryan arbetade på BARD vid förvärvet av Medivance och han har arbetat med försäljning av en konkurrents produkter och sedermera varit ansvarig for en organisation med över 30 anställda.

Inom affärsområdet Pain Management kommer bolaget fortsatt att utnyttja olika synergier och driva projekten kostnadseffektivt. Inom både onkologi och migrän har betydande framsteg gjorts i projekt med en stor marknadsmässig potential.

Inom idrottsmedicin med produkten PolarCap löper projekten enligt plan med flera parallella studier. Verksamheten bedrivs i ett eget dotterbolag och planen på sikt är att det ska bli ett självständigt bolag.

 

För mer information

Martin Waleij – VD
+46 – 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

 

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Braincooling och Pain management.

 

BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Aktietorget.

 

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017.