BrainCool AB (publ) – BrainCool™ System (IQool® System i USA) erhåller formgivningsskydd i Japan och USA

BrainCool AB (publ) – BrainCool™ System (IQool® System i USA) erhåller formgivningsskydd i Japan och USA
november 8, 2017 Christian Strand

BrainCools produkt BrainCool™ System (IQool® System i USA) erhåller formgivningsskydd (”design patent”) i Japan och USA

Ladda ner som PDF

 

BrainCool AB (publ), ett medicinteknikföretag inriktat på medicinsk kylning, meddelar att det japanska patentverket har utfärdat ett ”statement of grant protection” (Japan Patent Office Registration Number: 1581867 Application number: 2016-010702) för ett ”design patent” (motsvarande formgivningsskydd på svenska) avseende kylplattor för huvud och nacke, en del utav produkten BrainCool™ System. Produkten har sedan tidigare formgivningsskydd inom EU. BrainCool™ System marknadsförs i USA under varumärket IQool® System.

Vidare har den amerikanska patentmyndigheten (USPTO) meddelat bolaget att ansökan har godkänts (registreringsnummer D799054) och det officiella registreringbeviset förväntas erhållas inom kort. BrainCool AB har ett flertal godkända patent samt ett antal pågående patentansökningar, och bolaget befinner sig fortsatt i en internationell fas av immaterialrättslig utveckling, där nyhetsgranskningar har visat på både nyhetsvärde och teknikhöjd.

Samma kylplatta för kylning av huvud och nacke är även en del av produkten PolarCap® System, vilken utvärderas i kliniska studier för behandling av hjärnskakning. Formgivningsskyddet är därmed ett viktigt steg även för PolarCap® Systems utveckling.

 

För mer information

Martin Waleij – VD
+46 – 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

 

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2017.