World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market

2023-03-13

BrainCool AB (publ) ("BrainCool" eller "Bolaget") har idag den 13 mars 2023 erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market ("First North"). Listbytet bedöms kunna genomföras i slutet av mars 2023.

Medicinteknikföretaget BrainCool har erhållit ett villkorat godkännande för upptagande till handel på First North. Börsen kommer att godkänna en ansökan från Bolaget om upptagande till handel på First North Growth Market Sweden villkorat av att: (i) Bolaget offentliggör en i allt väsentligt oförändrad bolagsbeskrivning; (ii) Bolaget uppfyller spridningskrav i enlighet med First North Growth Market Rulebook; och (iii) Bolaget senast två dagar före första dag för handel uppdaterar sin hemsida i enlighet med First North regelverk. Det är även ett villkor att ingenting ska inträffa i Bolaget före första dag för handel som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Börsen.

Styrelsen bedömer att ett byte av handelsplats för BrainCools aktier till First North är ett naturligt steg i BrainCools utveckling som kommer att öka kännedomen om Bolaget och ger Bolaget ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Sammantaget bedöms bytet av handelsplats på sikt vara värdeskapande för aktieägarna och underlätta Bolagets framtida utveckling och expansion.

Förutsatt att BrainCool erhåller slutligt godkännande från Nasdaq kommer aktierna i BrainCool att handlas med oförändrat kortnamn (BRAIN) och ISIN kod SE0005731833. I samband med listbytet genomförs inget erbjudande eller utgivande av nya aktier och aktieägarna i BrainCool kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med det planerade listbytet.

Listbytet bedöms kunna genomföras i slutet av mars 2023. Bolaget kommer informera marknaden genom pressmeddelande när de slutliga datumen för listbytet har fastställts.

Martin Waleij
VD
0733-93 70 76
martin.waleij@braincool.se
BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.