World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) Braincool meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram

2023-03-01

Vid extra bolagsstämma den 15 februari 2023 i Braincool AB (publ) ("Braincool") beslutades att anta två långsiktiga incitamentsprogram i form av teckningsoptioner, ett till styrelsen om högst 1,2 miljoner optioner och ett till anställda och nyckelpersoner om högst 5,8 miljoner optioner, samt ett kortsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till VD om högst 6 miljoner optioner. Programmen omfattar totalt högst 13 miljoner teckningsoptioner.

Inför teckning har slutlig optionspremie har fastställts baserat på Black&Scholes optionsvärderingsmodell till 0,21 kr per option för de båda långsiktiga programmen och 0,08 kr per option för det kortsiktiga programmet. Beräkningen har utförts av det oberoende värderingsinstitutet Optionspartner AB. Vidare har teckningskurs och barriärnivå för programmen beräknats baserat på genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt officiell kurslista för aktier i Bolaget under 10 handelsdagar i perioden fram till och med den 14 februari 2023. För de långsiktiga programmen har teckningskurs beräknats till 3,50 kr per aktie och barriärnivån till 4,44 kr per aktie. För det kortsiktiga programmet har teckningskurs beräknats till 2,70 kr per aktie och barriärnivån till 3,02 kr per aktie.

Teckningsberättigade styrelseledamöter har tecknat samtliga 1,2 miljoner teckningsoptioner i incitamentsprogram 2023/2026:S. Anställda och nyckelperson har tecknat 5,7 miljoner teckningsoptioner incitamentsprogram 2023/2026:A.VD har tecknat samtliga 6 miljoner teckningsoptioner i incitamentsprogram 2023/2024:VD. Sammanlagt har det tecknats 12,9 miljoner teckningsoptioner i de tre programmen, innebärande att programmen har tecknats till 99,2 procent.

Varje teckningsoption i de långsiktiga programmen berättigar till teckning av en ny aktie i BrainCool under perioden från och med den 1 mars 2026 till och med den 31 mars 2026 under förutsättning att barriärvillkoren är uppfyllda. Varje teckningsoption i det kortsiktiga programmet berättigar till teckning av en ny aktie i BrainCool under perioden från och med den 1 april 2024 till och med den 30 april 2024 under förutsättning att barriärvillkoren är uppfyllda.

r mer information

Martin Waleij – VD                                  
+46 – 733 93 70 76                                                                              
E-post: martin.waleij@braincool.se

Denna information lämnades för offentliggörande den 1 mars 2023 kl. 21.30 CET.

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.