World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) BrainCool har beslutat om förlängning av teckningstiden i incitamentsprogram

2023-02-24

Styrelsen i BrainCool AB (publ) ("BrainCool") har, i enlighet med villkoren i de incitamentsprogram som beslutades om på bolagsstämma den 15 februari 2023, beslutat att förlänga teckningstiden med en vecka till och med den 6 mars 2023. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningstiden är för att möjliggöra teckning för de berättigade efter den stängda perioden som upphör i samband med offentliggörande av delårsrapport den 28 februari 2023.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.