World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

2014-08-19

Väsentliga händelser under perioden • BrainCool AB (publ) noterades på Aktietorget den 7 maj 2014 efter att under april genomfört en nyemission som tillförde bolaget 9,0 MSEK. Nyemissionen tecknades till cirka 36,5 MSEK inklusive teckningsåtaganden, vilket motsvarar en teckningsgrad om 370 %. • På konferensen EuroStroke i Nice presenterades en klinisk studie av University of Edinburgh publicerad den 7 maj 2014 avseende BrainCools produkt för hjärnkylning . Studien avslutades redan vid en interimsgranskning då resultaten visade en klinisk evidens för nedkylning av hjärnan på friska frivilliga. • Baserat på de kliniska resultat som presenterades av University of Edinburgh vid EuroStroke-konferensen meddelades bolaget i juni 2014 att styrgruppen för EuroHyp beslutat att BrainCools nyutvecklade medicintekniska produkt kommer att bli den femte produkten att ingå i nästa steg av de kliniska prövningsprotokollen för EuroHYP, hypotermistudien för strokepatienter. • BrainCool offentliggjorde bolagets andra indikation inom medicinsk kylning - oral mukosit. Bolaget har på kort tid etablerat ett samarbete med internationella opinionsledare inom cancerbehandling. Som ett led i detta samarbete har bolaget utvecklat en medical device som är en engångsprodukt kopplat till det mindre bärbara kylsystem som tagits fram för hjärnkylning under ambulanstransport. En patentansökan har lämnats in för produkten. Väsentliga händelser efter periodens utgång • Inga väsentliga händelser att rapportera. Kommande finansiella rapporter Delårsrapport januari - september 2014 2014-10-20 Bokslutskommuniké för 2014 2015-01-27 Kommentarer från Martin Waleij, VD BrainCool AB (publ) Det är med stor tillförsikt vi presenterar bolagets första delårsrapport som självständigt bolag efter lex ASEA-utdelningen och noteringen på Aktietorget den 7 maj 2014. BrainCool har med egna resurser och fullt fokus alla förutsättningar att bygga ett ledande bolag inom medicinsk kylning med strategin att ta produkter till marknaden som kommer stå högt på den medicinska dagordningen. Vi kan under perioden rapportera kliniska resultat från vår studie med University of Edinburgh vilket har lett till att vi antagits som en av produkterna i EuroHYP-studien för kylning av strokepatienter. Varje år drabbas cirka 30 000 svenskar av slaganfall (stroke) som orsakats av blodpropp eller blödning. Dödligheten i akutskedet är betydande och många av de överlevande drabbas av bestående neurologiska symtom pga att hjärnans nervceller skadats till följd av syrebrist och följdeffekter från denna. Vår utveckling är inriktad på att ta fram två kylningssystem, ett semiportabelt för hjärnkylning från akutintaget och till stroke kliniken samt ett mindre bärbart system för kylning i ambulansmiljö. Vårt huvudfokus med EuroHYP är att utvärdera den semiportabla produkten från akutintag och framåt. De kliniker vi avser arbeta med är betydande opinionsledare inom området, där tid från ambulans till akutintag handlar om minuter, och där ambulansvården kommer vara viktig först längre fram i den kommersiella fasen. Det mindre kylsystemet öppnar möjligheter även inom andra områden, där ett av dem är vår satsning på vår andra indikation oral mukosit, en allvarlig medicinsk biverkan av cancerbehandlingar. BrainCool har på kort tid etablerat samarbete med internationella opinionsledare inom cancerbehandling med syfte att utveckla en patenterad engångsprodukt kopplad till det mindre bärbara kylsystem som tagits fram för hjärnkylning under ambulanstransport. Oral mukosit orsakar rodnad, sår och inflammationer som kan vara mycket smärtsamma och leda till att patienten har svårt att genomgå den planerade behandlingen. Smärtorna kan leda till tal- och sväljsvårigheter samt orsaka viktnedgång på grund av svårigheter att äta och dricka. Oral mukosit kan hindra patienter att genomgå sin planerade cancerbehandling, den kan öka dödligheten och bidrar till väsentligt högre sjukvårdskostnader. Bara i USA drabbas ungefär 400 000 cancerpatienter varje år. Från och med september 2014 går bolaget in i en intensiv fas med utvärdering och regulatoriska processer för de första produkterna avseende två indikationer inom medicinsk kylning. Vi har redan märkt intresse från såväl kliniskt som kommersiellt håll och vi tror att Oral mukosit-produkten kommer att bli ett välkommet tillskott i vården.