World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): kommuniké från extra bolagsstämma 2023

2023-01-19

- Stämman beslutade att bolagets styrelse ska utökas med en ledamot till fyra (4) styrelseledamöter.

- För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till ordinarie styrelseledamot Oscar Engellau (nyval).

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.