World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): Delårsrapport för perioden 2022.07.01 – 2022.09.30

2022-11-30

BrainCool har under det tredje kvartalet arbetat intensivt med finansieringen av verksamheten i en krävande finansmarknad. Detta resulterade bl.a. i en övertecknad företrädesemission om 82 mkr, där även en övertilldelningsoption om 8,2 mkr beslutades till nya starka ägare.

Kvartalet har utan tvivel varit utmanade, men vi har kommit stärkta ur denna period. Bolaget har haft nära kontakter med leverantörer och samarbetspartners om finansieringsprocessen vilken till slut avlöpte över förväntan med starkt stöd av våra egna ägare. Nu arbetar vi inspirerat och intensivt med att avsluta året på ett bra sätt och ser framemot att vidareutveckla bolaget. Bland annat kommer vi att verka för en notering på OMX Nasdaq First North under det första kvartalet 2023.

Efter kvartalets utgång har bolaget påbörjat leveranser av 50 nya system av den nya generationen av BrainCool/ IQool™ System. Vi har även gjort förberedelser för att starta produktionsprocessen av ytterligare 100 system, detta för att möta behoven av produkten på USA-marknaden.

Bolaget kommer även i fortsättningen fokusera på USA-marknaden när det gäller IQool™ System. Vidare har vi under oktober månad erhållit besked från FDA om De Novo-marknadsgodkännande för bolagets "breakthrough device" Cooral® System. FDA har utan begränsningar godkänt Cooral® för all kemoterapi som kan leda till Oral Mukosit, dvs. det finns ingen begränsning när det gäller olika indikationer eller kemoterapiregimer.

Bolagets försäljningsprognos och ambitioner kvarstår för produkten BrainCool™ System/IQool System på våra nyckelmarknader USA, Tyskland, Sverige och Sydkorea.

Bolaget gynnas av en förstärkt implementering av så kallade "high quality TTM-system" (Temperature Management Systems) på USA-marknaden och vi ser att utnyttjandegraden av produkten är i ökande, dvs. antalet behandlade patienter per system.

Även om försäljningstillväxten och uppskalningen av IQool™ System är högst på dagordningen, kan vi konstatera att utvecklingen inom både onkologi och trombektomi skapar nya förutsättningar och möjligheter för bolaget.

Den första studien inom kombinerad TTM-behandling och trombektomi presenteras på NeuroRad i Kassel, Tyskland, under oktober månad 2022. De mycket starka resultat som presenterades skapar helt nya förutsättningar för att behandla strokepatienter. Nästa steg är att säkerställa de tidigare resultaten genom en randomiserad klinisk studie (Cottis 2) om 400 patienter vilken finansieras av EU. Studien kommer utföras i Tyskland på åtta ledande Universitetssjukhus. Det är ett viktigt led i den långsiktiga strategin att kombinera företagets produkter RhinoChill och BrainCool System i ett koncept, BrainCell.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.