World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): BrainCool har även erhållit patent för flerzonskylning i Sydkorea för produkten BrainCool™ System

2022-11-08

Patentet avser vår teknik för flerzonskylning. BrainCool erhöll tidigare idag även patent för vår teknik för "shivering" (se PM 20221108, 16:31)

Bolaget har tidigare erhållit patentgodkännande i USA och Sverige för produkten avseende den aktuella tekniken "flerzonskylning" med BrainCool™ System, det vill säga nedkylning av olika kroppsdelar oberoende av varandra, för att underlätta och förbättra kylbehandlingen.

VD Martin Waleij kommenterar:

"Våra två patentgodkännande idag i Sydkorea skapar bra skydd för produkten på nämnda marknad."

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.