World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): Styrelse och ledning tecknar sig i BrainCools företrädesemission

2022-11-08

Styrelsen i BrainCool (Hans Henriksson, Roger Henriksson och Martin Waleij) tecknar sin andel i BrainCools företrädesemission om totalt 1,7 MSEK

Vidare tecknar sig ledning och personal, med och utan företräde om ca 0,8 MSEK. BrainCools samarbetspartner i Sydkorea, KCPMED, tecknar sig för ca 0,8 MSEK.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.