World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): Ny publikation med RhinoChill visar att kylning kan sättas in ännu tidigare

2022-11-01

En ny vetenskaplig publikation från Centrum för Hjärtstoppsforskning på Karolinska Institutet med kylmetoden RhinoChill har publicerat i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Medicine.

Publikationen, "Strategies of Advanced Airway Management in Out-of-Hospital Cardiac Arrest during Intra-Arrest Hypothermia: Insights from the PRINCESS Trial" .[1] utvärderar två olika metoder att säkra luftvägarna på hjärtstoppspatienter innan kylning med RhinoChill påbörjas på platsen för hjärtstoppet och utvärderar dem dels hur det påverkar behandlingsresultatet dvs är det säkert att påbörja kylning efter etablerande av en enklare form av luftvägshantering jämfört med intubation, och dels tid till att säkra luftvägarna och att kylning kan påbörjas.

Utvärderingen är av två olika metoder för avancerade luftvägsbehandlingar som kan användas vid behandling av hjärtstopp / hjärtstillestånd.

Två olika metoder utvärderades

  • Endotrakel intubering av patienter, i vilken ges anestesi, och ett flexibelt plaströr placeras i luftstrupen. En avancerad och traditionellt den metod som använts men som kräver tränad personal, läkare eller anestesisjuksköterska.
  • Supraglottiska luftvägsanordningar (SGA), är en enklare form av teknik som är lättare att applicera och inte kräver någon avancerad träning, och kan appliceras av sjukvårdare och EMS personal.

Resultatet av studien visar att (SGA), istället för endotrakeal intubation kan möjliggöra kortare tidsintervall för att starta kylning. Kylbehandling kan potentiellt sättas in 4-5 minuter tidigare vilket är viktigt för patienterna då vi i föregående studier [2] har sett att tidig kylstart (inom 15 minuter från hjärtstoppet) är associerat med ökad chans till full neurologisk (mRS 0-1 )återhämtning efter hjärtstopp.

VD Martin Waleij kommenterar:

"Tid kan räknas i räddade hjärnceller, fem minuter snabbare behandling kan innebära en stor skillnad för överlevande hjärtstopp patienter genom att hindra betydande funktionsbortfall."

" Det borde vara självklart att målet med all behandling inte bara är överlevnad utan även att uppnå en full återhämtning vilket en tidigarelagd kylbehandling har alla möjligheter att göra. Vi är övertygade att vi är på rätt väg att öppna nya former för att behandla både hjärtstopp och strokepatienter"

Referens 1

Strategies of Advanced Airway Management in Out-of-Hospital Cardiac Arrest during Intra-Arrest Hypothermia: Insights from the PRINCESS Trial

Journal of Clinical Medicine | An Open Access Journal from MDPI

Referens 2

PM BrainCool AB 2021-06-09.13,35 CE

BrainCool AB (publ): New Scientific Publication of the RhinoChill[®] System in Critical Care with significant results - BrainCool (cision.com)

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.