World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): BrainCool sluter nytt treårsavtal med Healthtrust

2022-10-29

BrainCool AB ("BrainCool" eller "Bolaget") har ingått ett nytt avtal med den amerikanska inköpsorganisationen Healthtrust som löper under de kommande 3 åren. Avtalet avser inköp och leveranser av IQool™ Temperature Management Systems i USA (som säljs under varumärket "BrainCool™ System" i Europa).

HealthTrust är en av de största inköpsorganisationerna i USA och representerar över 1 600 intensivvårdssjukhus.

Bakgrunden är att bolaget redan i juni 2020 slöt ett avtal med Healthtrust (se PM BrainCool AB 2020-06-17 10:15 CET) vilket vid tillfället var unikt då nya produkter normalt bara tas in när inköpskoden som löper i tre år går ut, vilket för TTM system sker 2022-11-30.

VD Martin Waleij kommenterar:

Efter att vi lyckades etablera ett avtal med IQool redan under pågående löptid för inköpskoden under 2020 genom att påvisa tydliga unika fördelar med vår produkt, har vi sedermera lyckats etablera ett nära samarbete. Vilket inte minst visat sig bland annat genom etableringen av IQool inom ett av USA största hälsovårdssystem HCA Healthcare. Det nya avtalet över de kommande tre åren kommer vara en nyckelkomponent i bolagets tillväxtplan i USA.

För produkter som är nya på marknaden, dvs"first mover" produkter som riktar sig till ett s.k. "unmet medical need" finns möjligheter att etablera nya specifika inköpskoder dvs vi kommer inte begränsas av befintliga inköpskoder och produkter på marknaden.


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-29 14:59 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.