World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): BrainCool meddelar uppdaterad tidplan för företrädesemissionen

2022-10-19

BrainCool AB (publ): BrainCool meddelar uppdaterad tidplan för företrädesemissionen

 

BrainCool AB (publ) (”BrainCool” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 13 oktober 2022 beslut om att skjuta fram teckningsperioden för företrädesemissionen (som beslutades den 4 oktober 2022) med avsikt att återkomma med uppdaterad tidplan under denna vecka.

 

BrainCool har nu fastställt den uppdaterade tidplanen för företrädesemissionen enligt följande:

 

10 oktober 2022 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter (ej förändrad)

11 oktober 2022 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter (ej förändrad)

12 oktober 2022  Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter (ej förändrad). Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen

25 oktober 2022 Ny beräknad dag för offentliggörande av prospekt

26 oktober – 4 november 2022 Ny period för handel i teckningsrätter

26 oktober – 9 november 2022 Ny teckningsperiod

14 november 2022 Ny dag för offentliggörande av utfall i företrädesemissionen


 Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-19 17:00 CET

 

För mer information

Martin Waleij – VD  
+46 – 733 93 70 76    
E-post: martin.waleij@braincool.se

 

 

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.