World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Komplettering: BrainCool AB (publ): BrainCool beslutar att skjuta fram teckningsperioden för företrädesemissionen

2022-10-13

BrainCool AB (publ) ("BrainCool" eller "Bolaget") offentliggör härmed att styrelsen beslutat att skjuta fram teckningsperioden för företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 4 oktober 2022 med stöd av bolagsstämmans bemyndigande

Anledningen till förskjutningen är att Finansinspektionens godkännande av prospektet avseende företrädesemissionen försenats, då bland annat dagens presentation av resultaten inom bolagets kliniska studier inom trombektomi måste inkluderas i prospektet (se PM 2022-10-13 12:17:53)  

Till följd här av måste tidsplanen för företrädesemissionen uppdateras, emellertid ändras inte nedan avstämningsdagar.

10 oktober 2022                                 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter (ej förändrad)

11 oktober 2022                                 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter (ej förändrad)

12 oktober 2022                                 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter (ej förändrad). Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen

Bolaget avser att återkomma med tidplan för teckningsperioden senast under nästa vecka.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.