World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): BrainCool får miljonorder för förbrukningsartiklar

2022-08-18

BrainCool har erhållit en order om ca 1 MSEK för engångspads, förbrukningsartikeln för behandlings av patienter med IQool™ System, från Thomas Jefferson University Hospital (”Jefferson”) i Philadelphia. Leverans kommer ske under fjärde kvartalet.

Den första ordern om två (2) IQool™ System till Jefferson, togs den 19 oktober 2021 (BrainCool AB (publ) – Ny viktig order i USA för IQool™ System - BrainCool (cision.com)) och sattes i drift tidigt 2022.


VD Martin Waleij kommenterar:

Ordern är en tydlig indikation på ökad användning av våra produkter, och det inom Jefferson som anses som en av största opinionsledarna inom TTM-marknaden i USA. I september startar BrainCool en nya automatiserad produktionslina för engångsartiklar med bolagets leverantör TM Rubber i Polen för att möta den kraftigt ökade orderingången på engångsartiklar


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-18 18:11 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.