World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): BrainCool säkrar 10 MSEK i kredit från konvertibellånegivare

2022-08-10

BrainCool har avtalat om att uppta lån om 10 MSEK från Formue Nord Fokus A/S, som även har konvertibellån om 35 MSEK i bolaget. Bolaget har nu tagit ut 5 MSEK i första skedet. Lånet löper till och med årsskiftet med en ränta om 1,5 % per månad.


VD Martin Waleij kommenterar:

Finansieringen ger bolaget möjligheten att bibehålla tempot i verksamheten.

Det ger oss även möjligheten att driva vidare processer dels för finansiering genom innovationslån och grants med EU-myndigheter dels är FDA processen för marknadsgodkännande i USA för Cooral även i sen fas.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.