World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): BrainCool erhåller patentgodkännande för Cooral® System i Sydkorea

2022-06-14

Patenten skyddar Cooral® System till och med utgången av 2035 och innebär att produkten nu erhållit globalt patent godkännande på alla prioriterade marknader (EU, Japan, Kanada, Kina, Sydkorea samt USA).

Cooral® System är en ny unik produkt som motverkar, lindrar och förebygger oral mukosit som är en allvarlig biverkan vid olika typer av cancerbehandlingar.

Vd Martin Waleij kommenterar

"Patentgodkännandet i Sydkorea är ett viktigt steg och sammanfaller väl med att den tekniska filen för produkten för godkännande enligt EU / MDR nu är inlämnad.

Även om MDR inte formellt krävs i Sydkorea, utan snarare kan ses som ett marknadskrav, råder det inga tvivel om att det underlättar processen både för marknadsgodkännande och försäkringsersättning i Sydkorea.

Vi kan nu accelerera processerna för marknadsgodkännande i Sydkorea och andra asiatiska marknader."

Cooral® innehar patent nu i EU, Japan, Kanada, Kina, Sydkorea samt USA. 


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-14 10:58 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.