World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) - BrainCools trombektomistudie presenteras även på den internationella TTM-kongressen den 17 juni i Nederländerna

2022-06-02

BrainCool AB (publ) ska presentera en klinisk studie för kombinerad kylbehandling vid trombektomi även på 8th International Hypothermia Temperature Management Symposium (Homepage | 8th IHTMS) i Eindhoven, Nederländerna den 17 juni. Sedan tidigare är det bestämt att studien ska presenteras på NeuroRad 2022 i tyska Kassel den 12 – 14 oktober 2022 vilket aviserades i mitten av maj.

Redan den 6 juni kommer en presentation göras i DGNIs regi (den tyska organisationen för intensivvårdsmedicin) för de mest betydande intensivvårdsavdelningar som utför trombektomi i Tyskland. Det råder ett stort intresse kring trombektomi som innebär att proppar avlägsnas mekaniskt efter en stroke. Behandling med trombektomi ökar snabbt i Tyskland där interventionen redan utförs på cirka 210 sjukhus. Prognoserna pekar på över 16 000 behandlade patienter under 2022.

I USA uppgår antal sjukhus som redan utför trombektomi till över 900. Den amerikanska organisationen SVIN (Society of Vascular and Interventional Neurology) anger som mål att antalet behandlade patienter ska uppgå till 1,7 miljoner globalt inom ett par år.

VD Martin Waleij kommenterar;

Intresset för våra kliniska studier inom kombinerad TTM-behandling och trombektomi är stort. En presentation på en internationell kongress skapar naturligtvis ytterligare intresse inför vår planerade randomiserade studie under ledning av Universitetssjukhuset i Freiburg. Vi kommer i samråd med Freiburg utröna om vi även skall ta in kliniker från Norden och USA i studien.

För mera information om trombektomi:

Mechanical Thrombectomy Access for All? Challenges in Increasing Endovascular Treatment for Acute Ischemic Stroke in the United States - PMC (nih.gov)

SVT: Vad är trombektomi? | SVT Nyheter

SVIN program för att öka implementering av interventionen: MT2020+ (missionthrombectomy2020.org)

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.