World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): Delårsrapport för perioden 2022.01.01 – 2022.03.31

2022-05-31

VD Martin Waleij kommenterar

BrainCool har visat en stark utveckling på USA-marknaden under inledningen av 2022 med många nya order på IQool System. Omsättningen steg till fem mkr under det första kvartalet och bolaget har order om över tio mkr på IQool System som ska levereras till marknaderna i USA och Sydkorea under resten av 2022. BrainCool har lagt en försäljningsprognos om att bolaget skall omsätta över 20 mkr under helåret för enbart produkten BrainCoolSystem/IQool System på våra nyckelmarknader USA, Tyskland, Sverige och Sydkorea.

Bolaget gynnas av en förstärkt implementering av så kallade "high quality TTM-system" (Temperature Management Systems) på USA-marknaden. Det finns cirka 7 000 akut- och intensivvårdsjukhus i USA, varav 2000 sjukhus har mer än 100 IVA-bäddar och mer avancerad vård så det finns en stor potential att bearbeta. Den genomsnittliga utnyttjandegraden, dvs antalet behandlade patienter per system, har ökat väsentligt. Det innebär ökad försäljning av engångsprodukter som förstärks av en successivt större installerad bas av system. Härutöver kommer det successivt växa fram en ersättningsmarknad då det blir aktuellt att byta ut befintliga system som i dagsläget uppskattas till 20 000 system i USA. 

Bolaget fokuserar nu på tillväxt med vår första produkt till marknaden, BrainCool/IQool System, med ökad försäljning på våra nyckelmarknader och ökad produktion av både kylsystem och engångsartiklar. Vi går nu in i en serieproduktion där kostnadsreduktion sker dels genom ökade planerade volymer och dels genom att våra investeringar i verktyg och produktionsmodeller börjar ge resultat. Under 2022/2023 kommer cirka 200 kylsystem att produceras. Produktionen kommer sedan att dubbleras under de två följande åren. Under hösten kommer en robotcell vara färdigställd vilket ökar kapaciteten och sänka kostnaderna för våra kylpads, dvs engångsartiklarna som används vid varje patientbehandling.

Vi arbetar vidare med processen med amerikanska FDA av vår De Novo 510-ansökan för Cooral® System för ett slutgiltigt marknadsgodkännande i USA. Marknadsförberedelser pågår för Cooral®, där USA-marknaden kommer att väga tungt. Det handlar om lanseringsplaner, prissättning och prismodeller samt strategier för både offentlig och privat försäkringsersättning.  Under 2021 beviljade FDA Cooral® System en beteckning som "Breakthrough Device.

I Tyskland som var vår största marknad under 2020 är verksamheten fortsatt påverkad av Covid 19-krisen, men vi förväntar oss att marknaden kommer att öppnas upp under 2022. Den tyska marknaden utgör en mycket liten del av försäljningsprognosen för 2022 men kan komma att bli en viktig marknad de kommande åren. Den första studien inom kombinerad ttm behandling och trombektomi kommer presenteras på NeuroRad i Kassel, Tyskland under oktober 2022.

Det är ett viktigt led i den långsiktiga strategin att kombinera företagets produkter RhinoChill och BrainCool System i ett koncept, BrainCell. BrainCell kan erbjudas till både hjärtstopps-och strokepatienter som behandlas med trombektomi som är en behandlingsmetod under stark tillväxt. Inom vårt EU-projekt, Cucumber, är kombinationsbehandling med TTM och trombektomi en central del. Vi planerar att starta en randomiserad pivotal studie under hösten 2022 under ledning av forskare från Freiburgs Universitetssjukhus.

BrainCool erhåller stödfinansiering för projektet som även omfattar industrialiseringsprocesser samt regulatoriska underlag för det nya MDR-systemet i Europa och den pågående De Novo 510-processen för RhinoChill med FDA avseende BrainCell produkterna RhinoChill® och BrainCool System.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.