World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) – Genombrott med en första order på IQool™ System i Florida, USA

2022-05-03

BrainCool AB (publ) har erhållit en första order på IQool™ System från sjukhuset Citrus Memorial i Florida. Citrus Memorial ingår i sjukhusgruppen HCA Healthcare som är en av BrainCools samarbetspartners i USA. Leverans och installation sker redan i maj, med ett ordervärde på ca 600 kSEK. Beställningen har inte krävt någon utvärdering eller test från kundens sida.

VD Martin Waleij kommenterar:

Den stigande försäljningen i USA bekräftar IQools prestanda och konkurrensfördelar.
Steg för steg penetrerar vi den amerikanska marknaden med nya order på IQool™ System till fler och fler delstater och slutkunder. Denna nya order blir en viktig referens i Florida, som kommer utgöra en betydande marknad för bolaget inom såväl intensivvård som onkologi. Att vi nu fortsätter växa inom HCA Healthcare visar att vi är på rätt väg med att etablera produkten i större skala, även vad gäller eftermarknad som service och support.


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-03 21:19 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.