World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) – Nya framgångar för BrainCool med en stororder om åtta IQool™ System från ett sjukhus i delstaten Ohio, USA

2022-05-03

BrainCool AB (publ) har erhållit en ny stororder om åtta (8) IQool™ System från en sjukhusgrupp i Ohio, USA. Det är BrainCools hittills enskilt största order med ett ordervärde på ca 2,5 mkr. Ordern är resultatet av en utvärdering av BrainCools IQool™ System kontra två övriga konkurrerande produkter.

Utvärderingen, som genomfördes på patienter under 2021, omfattade tolv patienter. Förbrukningsartiklar som BrainCool levererade för behandlingen fakturerades kunden under 2021. Leverans och installation av systemen kommer att ske efter det att sjukhusgruppen går in i ett nytt räkenskapsår den 1 juli 2022, dvs under det tredje kvartalet 2022.

VD Martin Waleij kommenterar:

"BrainCool har startat året starkt i USA och vi har redan erhållit order om 24 IQool™ System under 2022. Vi kan således se fram emot ett år av stark tillväxt. Vi kommer att offentliggöra implementeringen av vår produkt tillsammans med kunden vid installationerna, och fokuserar nu på diskussioner med flera sjukhus inom gruppen under de kommande månaderna."

"Att vi landat en betydande order direkt efter en utvärdering mot våra främsta konkurrenter, är inte bara en inbrytning på delstatsmarknaden Ohio, utan även ett besked om BrainCools internationella konkurrenskraft. Det skapar även en mycket solid bas för att etablera produkten ytterligare i regionen utan att behöva testa och utvärdera ytterligare. Dessutom har vi hanterat processen utan personalnärvaro i delstaten, vilket är en kvalitetsstämpel för vår organisation och vår produkt. Nu ser vi att våra första order i Ohio och Chicago skapar goda förutsättningar för att vidareetablera oss i Midwestregionen."


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-03 16:38 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.