World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) - BrainCool erhåller besked om ytterligare 4 MSEK i utbetalningar från pågående EU-grant inom trombektomi och pandemiprojekt

2022-03-31

Under 2021 erhöll BrainCool ca 16 MSEK, huvudsakligen inbetalt från två grants, ’BrainCell’ i samarbete med Universitetssjukhuset i Freiburg (se uppdatering PM 2021-10-29, 19.40) samt ’CooLung & Brain’ i samarbete med Karolinska Institutet (se uppdatering PM 2021-11-30 kl 19.00) Under 2021, förbrukades 12 MSEK och ca 3,9 fördes över till innevarande år.

Nu har alltså ytterligare 4 MSEK godkänts för utbetalning, pengar som alltså kommer vara bolaget tillhanda i april och maj.

VD Martin Waleij kommenterar:

Dessa två projekt tillför likvida medel till vår verksamhet och ger oss möjligheten att ligga i framkant vad gäller vidareutveckling och klinisk utveckling för våra banbrytande produkter.

Vidare har vi under det första kvartalet i samarbete med Freiburg och Karolinska gjort tre nya EU-ansökningar och nu är förhoppningen att vi skall kunna fortsätta erhålla betydande medel genom mjuk finansiering (icke utspädande finansiering) för vår verksamhet.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.