World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) - BrainCool erhåller etikgodkännande för retrospektiv studie med BrainCool™ System

2022-03-29

BrainCool AB (publ) har erhållit etikgodkännande för en observationsstudie med kylbehandling av patienter med hög feber. Kylbehandlingen använder BrainCool™ System. (IQool™ System i USA). 

Studien, som är en del av ett EU-finansierat projekt (EU Eureka – solutions for the next human high-impact pandemic) sker i samarbete med Karolinska Institutet. 

Den är en retrospektiv klinisk studie, där behandling av pandemiska Covid19-patienter med väldigt höga febertoppar är en del och resultatet kommer att vara en del av den kommande publikationen.

Den kliniska observationsstudien innefattar över 100 patienter och rekryteringen avslutades 2021.

Den sammanställer nu resultaten av kylbehandlingar som skett med olika måltemperaturer för olika indikationer såsom Covid19 och andra sjukdomar med refraktär (återkommande feber) men även hjärtstopp patienter. Den vetenskapliga publikationen kommer att lämnas in under april månad och utgöra en grundbult som underlag för produkten inom olika indikationer.

VD Martin Waleij kommenterar:

Marknaden för behandling av patienter med neurologisk feber eller så kallad hög återkommande feber är under stark tillväxt i USA. Erfarenheterna av Covid-19 bedöms stärka tillväxten ytterligare. 

Riktlinjer i USA var etablerade redan innan pandemin bröt ut. Riktlinjerna som är fastställda av US Neurocritical Care Society avser temperaturbehandling av feberdrabbade patienter med akuta hjärnskador. BrainCools EU-projekt med Karolinska kan komma utgöra en bas för en liknande utveckling på marknaden inom EU som den i USA.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.