World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) – inlösen av TO 3 tillför bolaget ca 1,4 msek

2022-03-29

Den sista av de utestående optionsprogrammen (TO 3) från en tidigare finansieringsform för företaget är nu avslutad. Totalt tecknades 499 111 aktier under inlösenperioden 21 februari – 7 mars 2022, vilket innebar en teckningsgrad om 97,81 % av utestående optioner.

De nytecknade aktierna kommer att registreras hos Bolagsverket inom kort. Antalet aktier efter inlösen av optionerna uppgår till 65 599 526. Bolagets aktiekapital ökade samtidigt till 2 951 979 SEK.

VD Martin Waleij kommenterar:

  • De olika teckningsoptionerna (TO 1 – TO 3) har de facto utgjort ett hinder för att ansöka om en flytt av BrainCools aktie till OMX Nasdaq First North, vilket härmed undanröjts.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.