World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) - Genombrott med en första order på IQool™ System i Illinois i USA

2022-03-23

BrainCool AB (publ) har erhållit en order på ett IQool™ System i delstaten Illinois i USA. 

Beställare är Evanston Hospital som ingår i sjukhusgruppen Northshore. Leverans och installation sker redan i april med ett ordervärde på ca 300 kSEK.

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar:

Vi penetrerar successivt den amerikanska marknaden med nya order på IQool™ System till fler delstater och fler slutkunder. Den nya ordern blir en viktig referens i Chicagoområdet. Ordern vittnar också om vikten av referenser då den erhölls snabbt och telefonledes utan krav på utvärdering.

Northshore är en del i inköpsorganisationen (GPO) Intalare, vilken förvärvades i slutet av 2021 av Vizient Inc från sjukhusgruppen Intermountain Healthcare.


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-23 16:46 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.