World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) - BrainCool får ny order på två IQool™ System i Kalifornien

2022-03-22

BrainCool AB (publ) har erhållit en ny order om två IQool™ System från ett sjukhus i Los Angeles inom University of Southern California, Kalifornien i USA. Den nya ordern med ett värde på cirka 600 000 kronor kommer att levereras och installeras den närmaste månaden.

Bara i delstaten Kalifornien har BrainCool hittills fått order på totalt elva IQool™ System sedan den första ordern i delstaten för knappt ett år sedan. Den stigande försäljningen bekräftar IQools prestanda och konkurrensfördelar och den senaste ordern har heller inte krävt någon utvärdering eller test från kundens sida.

VD Martin Waleij kommenterar:

BrainCool har startat året starkt i USA och vi har redan erhållit order om femton IQool™ System hittills under 2022. Vi kan därför se fram emot ett år av stark tillväxt för bolaget.


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-22 21:34 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.