World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) – Komplettering till tidigare offentliggjort pressmeddelande om order om sju IQool™ System från sjukhus i Kalifornien i USA

2022-01-31

BrainCool AB (publ) rapporterade den 29 januari om en ny order om sju IQool™ System från ett sjukhus i Kalifornien i USA. Det totala ordervärdet uppgår till 1,6-2,0 msek.


Denna information är sådan som BrainCool är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-31 12:08 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.