World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) - BrainCool får stororder om sju IQool™ System från sjukhus i Kalifornien i USA

2022-01-29

BrainCool AB (publ) har erhållit en ny order om sju IQool™ System från ett sjukhus i Kalifornien i USA. Det är BrainCools hittills enskilt största order.

Beställningen är lagd även denna gång från ett sjukhus inom en av USA:s största hälso- och sjukvårdsorganisationer HCA Healthcare (HCA). Leverans och installation av systemen kommer att ske under det första kvartalet 2022. Liksom tidigare order från sjukhus inom HCA-gruppen har den nya ordern inte krävt någon utvärdering eller test från kundens sida.

VD Martin Waleij kommenterar:

Vi förändrade ledning och strategi i USA i början av 2020 då vi startade vår lansering och försäljning av IQool™ i landet. Det har varit en utmanande period i och med Covid 19 krisen. Men vi kan nu se konkreta resultat och kan konstatera att BrainCool erhållit order om tretton IQool™ System hittills under 2022. Inom HCA-gruppen har vi gjort en ordentlig inbrytning med order om 17 system de senaste tre månaderna.

HCA-gruppen har totalt 186 sjukhus i 21 delstater i USA, varav BrainCool nu får fem sjukhus på kundlistan med totalt 17 system.


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-29 10:10 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.