World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) - BrainCool förstärker ledningsgruppen

2022-01-27

BrainCool AB (publ) förstärker och utökar ledningsgruppen. Jon Berg, som får en nyckelroll inom onkologi i koncernen, har utsetts till COO för uppbyggnad av organisationen för onkologi i dotterbolaget CoolPrevent. Thomas Falk har rekryterats som CTO för produkterna BrainCool™ System och RhinoChill® och Hakan Hümmet har tillträtt som kvalitetsansvarig för hela koncernen. Inom kvalitetsfunktionen har även Anna Linde rekryterats.

VD Martin Waleij kommenterar

Rekryteringarna och tillsättandet av befattningarna är ett led i att stärka organisationen med målet att förbereda koncernen för lansering av fler produkter och nya regulatoriska krav inom medicinteknik, framför allt implementeringen av MDR – Medical Device Regulation.

BrainCools verksamhet bedrivs idag i moderbolaget BrainCool AB och i två dotterbolag. 

  • Verksamheten inom onkologi bedrivs det helägda dotterbolaget CoolPrevent AB.
  • Verksamheten inom BrainCooling med produkten BrainCool System bedrivs i det helägda dotterbolaget IQool Technologies AB.
  • Verksamheten som bedrivs med produkten RhinoChill® ligger kvar i moderbolaget, beroende på att de omfattande externa bidrag och stöd som finansierar utveckling, produktion samt olika kliniska projekt är knutna till moderbolaget.

Moderbolaget har det övergripande ansvaret för styrning av koncernens verksamhet och kommer även fortsatt sköta bland annat administration och kvalitetssäkringssystem samt etablera en tydligare IR-funktion.

Jon Berg, tillträder som COO för verksamheten inom onkologi den 4 mars 2022 och han kommer närmast från en tjänst som utvecklingschef inom Atos Medical där han varit i fem år. Jon kommer att vara inriktad på onkologiverksamheten och vara med att bygga upp en organisation inom området. Jon har tidigare erfarenhet från ett antal tjänster inom Gambro, samt CTO på Dignitana. Han var även med och grundade BrainCool AB.

Jon kommer även att bidra inom regulatory affairs för koncernens samtliga produkter, där ökade krav ställs i samband med MDR-implementeringen. BrainCool kommer även att implementera ett nytt ISO 13 485 system under MDR.

Thomas Falk – CTO för verksamheten inriktad på BrainCool™ System tillträdde under hösten 2021. Han kommer senast från en tjänst som CTO för ProstaLund och har erfarenhet av seniora ingenjörsroller inom Stryker och Arjo. Bland annat har Thomas arbetat som senior ingenjör med LUCAS, en produkt inriktad mot akutvård och traumafall.

Hakan Hümmet har tillträtt som Kvalitetschef för BrainCool AB. Hakan har jobbat inom verksamheten i 5 år och har efter utmärkta insatser även utsetts till ansvarig för koncernens kvalitetsarbete. Inom QA har även Anna Linde rekryterats, hon tillträder i april och kommer  närmast från en tjänst som QA Manager på Immunovia. Hon har även lång erfarenhet från olika roller inom kvalitet och utveckling inom Gambro / Baxter.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.