World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) - En av USA:s största sjukvårdsgrupper lägger ny order om fyra IQool™ System

2022-01-19

BrainCool AB (publ) har erhållit en ny order om fyra IQool™ System från en av USA:s största hälso- och sjukvårdsorganisationer HCA Healthcare (HCA). Leverans och installation av systemen kommer att ske under det första kvartalet och ordervärdet uppgår till över en miljon kronor.

Beställningen om fyra system kommer från två nya sjukhus inom HCA-gruppen. Den innebär att BrainCool gör ytterligare inbrytningar med IQool™ System inom HCA. BrainCool har tidigare levererat system till tre olika sjukhus inom gruppen som har en installerad bas på sex IQool™ System. Den nya ordern vittnar också om att IQool™ kan hävda sig väl i konkurrensen i USA. Tack vare den installerade basen har ordern inte krävt någon utvärdering eller test från kundens sida.

HCA-gruppen har totalt 186 sjukhus i 21 delstater i USA, varav BrainCool nu får fem sjukhus på kundlistan med totalt tio installerade system.


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-19 19:02 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.