World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) – ny patentansökan inom onkologi

2022-01-19

BrainCools dotterbolag CoolPrevent AB har lämnat in en patentansökan för en ny innovation inriktad på material och tillverkningsteknik i samarbete med PolarCool AB, vilket minskar kostnaden för projektet.

PolarCools pressmeddelande om samarbetet bifogas som bilaga.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.