World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) - BrainCool erhåller ny order från Intermountain Healthcare

2022-01-17

BrainCool AB (publ) har erhållit en order om två IQool™ System från ett sjukhus inom sjukhusgruppen Intermountain Healthcare USA. Leverans och installation av systemen är beräknad till februari och ordervärdet överstiger en halv miljon kronor.

Den nya ordern innebär att BrainCool gör ytterligare inbrytningar med IQool™ System i USA och inom sjukhusgruppen Intermountain Healthcare. BrainCool har tidigare levererat system till olika sjukhus inom gruppen som nu har en installerad bas på fjorton (14) IQool™ System. Tack vare den installerade basen har den nya ordern inte krävt någon utvärdering eller test från kundens sida.

Intermountain Healthcare har totalt 22 sjukhus i USA, varav BrainCool nu har fyra sjukhus på kundlistan med totalt fjorton system.


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-17 21:43 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.