World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) – uppdatering av inlösen av TO 2

2021-12-17

306 100 aktier tecknades under inlösenperioden 17 september – 1 oktober 2021 vilket rapporterade i ett pressmeddelande 10 oktober. P.g.a. sent inkomna inlösningar tecknades 75 798 aktier i efterhand. Det gör att det totala antalet tecknade aktier uppgår till 381 898.

Antalet aktier efter ökningen uppgår till 65 100 415. Bolagets aktiekapital ökar till 2 929 519 sek.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.