World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) – uppdatering EU program behandling av Pandemi / Covid 19 patienter

2021-11-30

BrainCool driver sedan 1 januari 2021 ett EU-finansierat projekt ”(CooLung & Brain, EU Eureka – solutions for the next human high-impact pandemic)” i samarbete med Karolinska Institutet, i vilket patienter med hög feber fått kylbehandling med BrainCool System (IQOOL System i USA). Patientrekryteringen är avslutad och resultaten kommer att presenteras i en klinisk observationsstudie med över 100 patienter inom ett flertal olika sjukdomsindikationer.

Under det första av det totalt två år långa projektet har BrainCool genomfört ett stort antal behandlingar med produkten BrainCool System, i USA marknadsfört som IQOOL System, av patienter med hög refraktär (återkommande) feber orsakat av bl.a. covid-19. Inom ramarna för projektet, som finansieras huvudsakligen via EU-bidrag, har man även behandlat patienter med hög feber orsakad av andra sjukdomsindikationer. Ref: Nyhetsartikel Spotlight Stock Market

Projektparterna har kommit överens om att presentera resultaten i en s.k. observationsstudie. En ansökan om etiskt godkännande är också inlämnad avseende en sådan klinisk studie som retrospektivt sammanställer resultaten från fler än 100 behandlingar av patienter med produkten BrainCool / IQOOL System, där behandling skett med olika måltemperaturer inom flera indikationer.

Exempel på dessa är:

  • Covid 19 patienter med måltemperatur 37,5 C
  • Neurologisk feber med måltemperatur 37,5 C
  • Neurologisk feber med måltemperatur 36,5 C

Resultaten som ska presenteras kommer även att innefatta hjärtstoppspatienter som behandlats med olika måltemperaturer:

  • Hjärtstopp patienter med måltemperatur 33 C
  • Hjärtstopp patienter med måltemperatur 36 C

VD Martin Waleij kommenterar:

Med ett patientunderlag över 100 patienter, avslutar vi rekryteringen i studien med målsättning att generera en viktig publikation som kommer cementera vår produkt är ett ledande high quality TTM (Target Temperature Management)-system inom vart och ett av de indikationsområden som är inkluderade i studien. Studien skapar därmed ett unikt verktyg för marknadsföring av produkten BrainCoolSystem med patientunderlag från Sverige, Tyskland och USA som ger klinisk evidens för produkten inom samtliga områden.

Inom projektet har även ny IPR (Intellectual Property Rights) utvecklats för TTM-behandling av akut lungsvikt (ARDS) som kan orsakas av covid 19. Inom ramen för det fortsatta projektet kommer även långtidsuppföljning av covid 19-patienter att göras, för att vidare analysera behov och möjliga produktapplikationer som kan utgöra stöd i vården vid kommande pandemier eller influensautbrott.

Målsättningen från BrainCools sida är att ta fram ytterligare produkter och produktapplikationer inom feberhantering som ej kan lösas av befintliga läkemedelsprodukter.

VD Martin Waleij fortsätter:

– Vi bedömer att BrainCool™ System, som är bolagets första produkt på marknaden, kan komma att spela en viktig roll inom intensivvården framgent för att minska hjärnskador, för feberhantering samt förbättring av andningsfunktionerna hos drabbade patienter.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.