World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) – förlänger samarbetsavtal med PolarCool AB (publ)

2021-11-30

Avtalet mellan BrainCool och PolarCool innebär i praktiken att BrainCool agerar som legal tillverkare av produkten på EU-marknaden enligt kvalitetssystemet (QMS) ISO 13485. PolarCool AB har under året färdigställt sitt eget kvalitetssystem ISO 13485 för ett godkännande inom det nya MDR-regelverket. PolarCool har under perioden genomfört flera internrevisioner och nu planeras för s.k. slut-audit för godkännande under 2022, så snart tid erhållits av Notified Body (NB) som handlägger dessa ärenden.

När PolarCool har erhållit godkännandet kommer produkten att överföras till PolarCools eget kvalitetssystem. PolarCool har då möjlighet att formellt säga upp samarbetsavtalet mellan bolagen med en månads varsel, som en naturlig följd härav.

I samband med att samarbetsavtalet mellan bolagen förlängs och att en finansiering nyligen genomförts i PolarCool, kommer BrainCools VD Martin Waleij att lämna sin plats i PolarCool AB:s styrelse för att fokusera på BrainCool AB.

Pär Carmonius kommer att adjungeras till styrelsen i PolarCool till nästa års ordinarie bolagstämma. Han tillför gedigen erfarenhet från medicinteknik-branschen, senast som Managing Director för frog – en ledande global kreativ konsult som är en del av Capgemini Innovation.

VD Martin Waleij kommenterar;

– "Time is brain" är den gemensamma nämnaren för både BrainCool och PolarCool, och vi bedömer att båda bolagen kommer att gynnas av ett fortsatt samarbete. I samband med den nu genomförda riktade emissionen i PolarCool och att vi nu förlänger samarbetsavtalet mellan bolagen rörande QMS är det logiskt att jag återgår till att till fullo fokusera på utvecklingen inom BrainCool AB.

– Pär tillför gedigen erfarenhet till PolarCools styrelse och jag ser med tillförsikt fram emot att fortsätta följa bolagets snabba och spännande utveckling. 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.